virtuel erfaringsudveksling for ledere

Styrk samtalen og fællesskabet blandt jeres ledere

Aktiv og demokratisk involvering af ledere kan være en vanskelig proces fyldt med dilemmaer. Udfordringerne kan være fysiske som f.eks. store geografiske afstande, eller de kan være mentale og sætte grænser for det, man udtaler sig om.

Resultat af en inddragelsesproces afhænger i høj grad af kontekst og praktik. Vores digitale fokusgruppe lader alle komme til orde og bidrage med deres erfaringer, faglige udfordringer og best practice. Den online sparring giver jeres ledere dybere inspiration til et arbejdsliv med større trivsel.

Involver

Få deltagerne aktivt involveret i virtuelle møder

Styrk fællesskabet

Styrk fællesskabet og samarbejdsrelationerne

Få dybere forståelse

Få en dybere forståelse for jeres lederes interesser og udfordringer