APV Opfølgning: Fra spørgeskema til handlingsplaner der taler direkte ind i medarbejdernes behov

I en klassisk APV-undersøgelse kan det være udfordrende, at få alle nuancerne af medarbejdernes besvarelser med, ligesom det kan være svært at tolke på svarene. En APV-opfølgning med Insightment bygger bro mellem jeres survey-baserede APV og jeres handlingsplan.

Digital storskala fokusgruppe

En Insightment session er en digital fokusgruppe – i storskala.

Deltagerne besvarer anonymt på spørgsmål, og vurderer, hvorvidt de er enige i udsagn fra andre deltagere. På den måde genererer vi indsigt i, hvad der betyder noget for hver enkelt deltager – samt hvad der er vigtigst for den samlede gruppe.

Politikudvikling

Få indsigt i jeres stakeholders prioriteter og stå stærkere.

Det kan være udfordrende at identificere og udarbejde politikker, der rammer størstedelen af jeres medlemmer eller stakeholders og efterfølgende styrker en fælles begejstring.

Nuanceret indsigt i jeres stakeholders prioriteter, ønsker og behov giver det stærkeste afsæt for at kunne udarbejde ambitiøse politikker med deres opbakning.

Virtuel erfarings-udveksling for ledere

Styrk samtalen og fællesskabet blandt jeres ledere.

Aktiv og demokratisk involvering af ledere kan være en vanskelig proces fyldt med dilemmaer. Udfordringerne kan være fysiske som f.eks. store geografiske afstande, eller de kan være mentale og sætte grænser for det, man udtaler sig om.

Mobiliser medarbejderne og accelerer strategiarbejdet

Bred strategiarbejdet ud fra hjørnekontoret til hele organisationen. 

Ved at invitere til strategiske dialoger tager I medarbejderne alvorligt og fremmer dermed både arbejdsglæde og trivsel.

Diversitet: kvindelige ledere

Flere kvinder i ledelsen fremmer innovation, trivsel og kundetilfredshed.

Senest i 2030 skal mindst 40 procent af alle ledere være kvinder, hvis vi skal nå FN’s verdensmål om ligestilling mellem kønnene. Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik er andelen af kvindelige topledere i den private sektor på 12 procent, mens 26 procent af mellemlederne er kvinder.

Giv medarbejderne ordet og skab en hybrid kultur med tilknytning og trivsel

Vores digitale fokusgruppe lader alle medarbejdere komme til orde og bidrage med deres perspektiv, med fokus på at skabe en stærk forankring af den hybride kultur.

“Dialogværktøjet er en øjenåbner, som giver et her-og-nu-billede, som vi kan reflektere over og bruge. Men vi får ikke bare to streger under facit, vi får så meget mere at arbejde videre med”

– Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus

Engagerende og effektiv borgerinddragelse

Det kan være svært og tidskrævende at nå ud til en bred befolkningsskare og sikre, at alle bliver hørt og inddraget i traditionel fysisk borgerinddragelse.

Engagér og skab legitimitet på tværs af borgergrupper med Insightment som digitalt fundament for borgerinddragelsesprocessen.

Udvalgte danske og internationale referencer