Medarbejderinddragelse

Inddrag dine medarbejdere så alle kommer til orde og du får indsigter du kan handle på.

Med Insightment som digitalt fundament for medarbejderinddragelse kan du anonymt, hurtigt og let få alle til orde og finde ud af, hvad der betyder mest for dine medarbejdere.

Det kan være svært for mange medarbejdere at give deres mening til kende. Især hvis sensitive områder er på dagsordenen, eller hvis medarbejderne arbejder fra forskellige steder på forskellige tidspunkter.

Det kan samtidig være udfordrende for organisationer at sikre, at alle engagerer sig og bliver ligeligt hørt, så processen og resultaterne bliver repræsentative og inkluderende.

Insightment fjerner barrierer for deltagelse ved at facilitere en anonym og effektiv online dialog, hvor alle kan bidrage, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.

På kun én time kan 7 – 1000 medarbejdere afdække og diskutere adskillige emner, som automatisk bliver kvantificeret, så du får et samlet overblik over de vigtigste områder og indsigter. Insightment bidrager dermed med den perfekte balance mellem kvalitativ og kvantitativ viden, som kan bruges som springbræt til at træffe solide strategiske beslutninger inden for emner som medarbejdertrivsel, diversitet organisationskultur og strategi.

Insightment

som digitalt

værktøj til

medarbejderinddragelse

giver dig:

Et demokratisk inddragelsesredskab, hvor det er nemt, hurtigt og anonymt at få alle til orde, og hvor alles holdninger vægtes lige meget.

Datadrevet konkret viden, som giver en dyb indsigt i medarbejdernes virkelighed.

En prioriteret liste over de udsagn og holdninger, som nyder størst opbakning blandt medarbejderne, så det er nemt at handle i overensstemmelse med medarbejdernes ønsker.

Book et uforpligtende møde

Er du nysgerrig på, om Insightments dialogredskab kan bruges i jeres borgerinddragelsesprocesser?
Gennem vores 30 minutters design-møde, finder vi sammen ud af om Insightment kunne være en del af løsningen på dine udfordringer.