Diversitet: kvindelige ledere 

flere kvinder i ledelsen fremmer innovation, trivsel og kundetilfredshed

Senest i 2030 skal mindst 40 procent af alle ledere være kvinder, hvis vi skal nå FN’s verdensmål om ligestilling mellem kønnene. Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik er andelen af kvindelige topledere i den private sektor på 12 procent, mens 26 procent af mellemlederne er kvinder. Nuanceret viden om medarbejdernes oplevelse af jeres styrker og svagheder giver det stærkeste afsæt for at skabe en inkluderende kultur, der fastholder og tiltrækker kompetente kvindelige medarbejdere.

Vores digitale fokusgrupper lader alle medarbejdere komme til orde og bidrage med deres perspektiv. Tilgangen kan være undersøgende og afdækkende, hvis I er nysgerrige på at forstå, om der er forskelle på, hvordan mandlige og kvindelige medarbejdere oplever jeres arbejdsplads. Det kan også være I oplever specifikke udfordringer som kræver en dybere forståelse, inddragelse og fælles fokus på at finde konkrete løsninger. Målet er at skabe en stærk forankring og finde redskaber til at skabe forandringer.

 

U

Grav dybere

Grav dybere og mere specifikt end den årlige APV og få en forståelse af, hvilke faktorer der påvirker diversitet og ligestilling i jeres organisation

Lad medarbejderne få idéerne

Få konkrete idéer fra medarbejderne til, hvordan I sammen kan skabe en endnu stærkere inkluderende kultur

Involver alle aktivt

Få alle medarbejdere aktivt involveret i kampen for større diversitet på alle niveauer i organisationen og styrk jeres fællesskab og trivsel