Forfatter: Sara Hoyer Kragelund

 

Kategori: Bedre mødekultur- og vaner

Læsetid: 10 minutter

Senest opdateret: 08-03-2023

 

Den seneste ”Det, vi mødes om” samtale handlede meget om de menneskelige sider af møder. Refleksionerne fra deltagerne var præget af begreber som tillid, samhørighed og connections. På baggrund af indsigterne fra deltagernes reflektioner fremhævede Wenche to vigtige råd. Her kommer to nedslagspunkter fra dagens session hvor Wenche Strømsnes samlede på deltagernes svar og fælles

1. Mødelederens vigtigste opgave

Det er vigtigt at slå fast, at vi er sammen om møder. Mødelederen har en stor rolle, men mødedeltagerne bærer også et ansvar for mødets gang. Det er et fælles projekt, og vi skal hele tiden reflektere og øve os på at blive bedre sammen. Vores effektivitet og trivsel afhænger af det. 

Selvom vi er fælles om at skabe de gode møder, er der alligevel én opgave, som kun mødelederen kan løse: forventningsafstemning. 

– Hvad skal vi tale om?

– Hvorfor skal vi tale om det?

– Hvad skal der komme ud af det?

– Hvad forventer vi hver især?

– Hvem skal bidrage med hvad?

 

Hvis man skal gøre sig forhåbninger om at skabe tillid og god stemning på mødet, er det nødvendigt med afklaring inden mødet. 

 

Det gælder også for grupper, der mødes ofte. Det er nødvendigt at definere formålet med lige præcis det enkelte møde, hvis alle skal have de bedste muligheder for at forberede sig, byde ind og tage ejerskab. 

2. ”Jeg talte for meget” – hvad kan du gøre?

Et af de faste spørgsmål i den fælles reflektion er ” “Hvilken mødesvipser begik du i dag?”. I denne session var et af de deltager-svar med størst opbakning fra resten af gruppen “Jeg talte for meget”.

Ifølge Wenche er det er meget menneskeligt, at vi i vores iver efter at få mødet til at fungere som mødeleder nemt kommer til at snakke for meget selv. 

Problemet er, at taler mødeleder hele tiden og får ikke tjekket ind, så går man glip af noget virkelig vigtigt. 

Møder er en samtale, og dagsordenen er en serie af samtaler. Hvis ikke der er behov for andre perspektiver, er der ikke behov for et møde. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvornår man som mødeleder ikke aktiverer de øvrige mødedeltagere. 

Tre ting som mødelederen kan gøre for a få mødedeltagerne mere på banen:

1. Formuler dagsordenen som spørgsmål, så deltagerne tænker over det inden mødet.

 

2. Design mødet. Tænk over, hvem deltager og hvad skal de bidrage med – og fortæl deltagerne det.

 

3. Bed deltagerne tage et stykke papir og skriv f.eks. tre ting hver især til et punkt på dagsordenen. Det fordrer tankeprocesserne.

 

Husk på, at et møde ikke er godt, fordi det er stramt styret, og alle får lige meget taletid. Men det er vigtigt, at alle får mulighed for taletid – også selvom tingene ikke er til debat. 

 

Vi er sammen om en opgave, når vi sidder i et møde.

 

Hvad er “Det, vi mødes om”?

Det vi mødes om, er et alternativt bud på, hvordan vi kan inspirere hinanden til at holde bedre møder. Med udgangspunkt i deltagernes konkrete møder fra dagen deler vi udfordringer og succesoplevelser, som bagefter perspektiveres af mødeeksperten Wenche Strømsnes. 

Det hele foregår i løbet af 30 minutter på den online og anonyme samtaleplatform, Insightment. Bagefter modtager deltagerne en specialdesignet plakat med de helt skarpe pointer fra sessionen. 

Vi afholder ”Det, vi mødes om” en gang i kvartalet. Du kan tilmelde dig den næste session her:

www.detvimoedesom.dk