Borgerinddragelse

Et digitalt og datadrevet dialogværktøj til borgerinddragelse

Engagér og skab legitimitet på tværs af borgergrupper med Insightment som digitalt fundament for borgerinddragelsesprocessen.

Det kan være svært og tidskrævende at nå ud til en bred befolkningsskare og sikre, at alle bliver hørt og inddraget i traditionel fysisk borgerinddragelse.

Insightment fjerner behovet for fysisk fremmøde og erstatter det med anonym og tidseffektiv online dialog. På blot én time kan 7 – 1000 borgere sikkert og nemt give deres holdning til kende, svare på spørgsmål og afdække adskillige emner med afsæt i deres egen virkelighed.

Umiddelbart efter sessionen genereres en automatisk  Insightment rapport med en samlet oversigt over de udsagn, som borgerne var meget enige/uenige i og udsagn som splittede borgerne.

Insightment

som digitalt

borgerinddragelsesredskab

giver dig:

  • Adgang til dele af borgergruppen, som normalt ikke får givet deres stemme til kende.
  • En demokratisk inddragelsesproces, hvor alle kommer til orde, og alles holdninger er lige meget værd.
  • En hurtig og kort reaktionstid, hvis den demokratiske proces skal gå stærkt.
  • Anonym deltagelse uden personfølsomme oplysninger.
  • En prioriteret oversigt over de udsagn og holdninger, som betyder noget for borgerne.
  • Datadrevet og konkrete insights, som gør det nemt for dig at handle i overensstemmelse med borgernes holdninger og ønsker.

Book et uforpligtende møde

Er du nysgerrig på, om Insightments dialogredskab kan bruges i jeres borgerinddragelsesprocesser?
Gennem vores 30 minutters design-møde, finder vi sammen ud af om Insightment kunne være en del af løsningen på dine udfordringer.