Engagerende og effektiv borgerinddragelse

Engagér og skab legitimitet på tværs af borgergrupper med Insightment som digitalt fundament

Det kan være svært og tidskrævende at nå ud til en bred befolkningsskare og sikre, at alle bliver hørt og inddraget i traditionel fysisk borgerinddragelse.

Insightment fjerner behovet for fysisk fremmøde og erstatter det med anonym og tidseffektiv online dialog. På blot én time kan 7 – 1000 borgere sikkert og nemt give deres holdning til kende, svare på spørgsmål og afdække adskillige emner med afsæt i deres egen virkelighed.

Styrk demokratiet

Få en demokratisk inddragelsesproces, hvor alle kommer til orde, og alles holdninger er lige meget værd

Sænk reaktionstiden

Få en hurtig og kort reaktionstid, hvis den demokratiske proces går stærkt

Datadrevet output

Få et datadrevet, struktureret output, som gør det nemt for dig at handle i overensstemmelse med borgernes holdninger og ønsker

Lisbeth Eeg, projektleder, Aalbog Kommune

”Her har vi mulighed for at tilpasse undervejs og afprøve nye hypoteser og antagelser. Vi kunne slet ikke agere så hurtigt på et borgermøde” 

Charlotte Brandsborg, teamleder i Analyse & Effekt i Ringkøbing-Skjern Kommune

”Der skabes et åbent og fordomsfrit miljø, hvor man kan sige, hvad man mener, og alle udsagn er lige meget værd. Når ordet er frit, kan alle gode perspektiver komme frem”

Asmund Hejlskov Bertelsen, demokratiudvikler i Aarhus Kommune

”Vi sidder ikke tilbage med 150 post-it skrevet i stikord med en tvivlsom håndskrift. Det er et kæmpe kvalitetsløft både, hvad angår materialets substantielle karakter, men også arbejdet vi står overfor bagefter”