APV Opfølgning

I en klassisk APV besvarer medarbejderne et spørgeskema med fastlagte spørgsmål, og den fremgangsmåde er rigtig velegnet til at sammenligne udviklingen over tid og til at give et overordnet indtryk af, hvor der er plads til forbedringer. Men det er udfordrende at få alle nuancerne af medarbejdernes besvarelser med, ligesom det kan være svært at tolke på svarene. En APV-opfølgning med Insightment bygger bro mellem jeres survey-baserede APV og jeres handlingsplan.

I en traditionel survey sidder du tilbage med en række tal, der skal give dig retningslinjer for at udarbejde en handlingsplan, men det er ofte mere end svært at konkludere, hvad den rigtige handling er på baggrund af rene tal. For mener medarbejderne det samme, når de for eksempel sætter kryds ved et 3-tal? Betyder det OK for nogle men ikke godt nok for andre?

 

Håndgribelig og handlingsorienteret data

Med en APV-opfølgning fra Insightment kombinerer du tal og ord. I løbet af en online og anonym session beskriver dine medarbejdere med deres egne ord udfordringer, årsager og mulige løsninger. Samtidig er alle udsagn datadrevne, så du nemt kan se hvilke udsagn, der er enighed om i din medarbejdergruppe. Du får dermed nuanceret indsigt i, hvad der er vigtigt for din samlede medarbejdergruppe. Men du får også data, der gør det muligt at undersøge, om der er særlige forhold, der gør sig gældende for dele af din medarbejdergruppe. Du kan nemlig meget let segmentere i dine data efter parametre som eksempelvis anciennitet, team-tilknytning eller tilfredshed.

 

”Med en session fra Insightment får du alle nuancerne, databåret og kvalitativt. Jeg ved nu, hvor vi skal sætte ind ud fra en samlet prioritering på tværs, men jeg har også mulighed for nemt at dykke ned i data og segmentere på forskellige parametre. På den måde er det meget håndgribeligt og handlingsorienteret data.”

– Nicolai Mortensen, CEO i Texta.

 

VÆLG DEN MODEL DER PASSER BEDST TIL JER

1. APV OPFØLGNING: MODEL A

Forberedelse: 15 minutter

Introduktion: 15 minutter

Opfølgning: 60 minutters online APV opfølgning

Indhold:

Jeres medarbejdere bliver først bedt om at forholde sig til to overordnede åbne spørgsmål: ”Hvad går godt?”, og ”Hvad bør ændres eller forbedres?”. Derefter dykker vi ned i to områder, hvor I ønsker større indsigt i forhold til udfordringer, årsager og mulige løsninger.

 

Vælg to ’deep-dives’ fra denne liste:

– Arbejdspres

– Diversitet og Inklusion

– Faglig usikkerhed

– Arbejdstone

– Mødekultur

– Hybridt samarbejde

 

Proces:

1. Kontakt os for at aftale dato og tid samt hvilke deep dives fra listen, I har udvalgt.  

2. I Inviterer jeres medarbejdere til et online møde på det aftalte tidspunkt.

3. Vi introducerer metoden i et online møde og faciliterer derefter selve APV-opfølgningen for jeres medarbejdere på Insightments digitale samtaleplatform.

4. Umiddelbart efter sessionen modtager I en PDF med hovedindsigterne fra APV-opfølgningen samt alt data i en excel-fil. I har så mulighed for selv at segmentere i data.

5. Vi gennemgår sammen resultaterne på et 30 minutters opfølgningsmøde for at sikre, at I har alt, hvad I skal bruge for at skabe handlingsplaner, der flugter med medarbejdernes behov.

6. Efter et par uger følger Insighment op for at høre til, hvordan I er kommet videre. Det giver ro i maven og måske et par nye ideer.

Introduktionspris: 10.000 kr.

1. APV OPFØLGNING: MODEL A+

Indhold:

Vi tilpasser indholdet baseret på jeres unikke situation. Det kan være, I allerede har igangsat aktiviteter, som I ønsker medarbejdernes feedback til. Måske er der særlige områder, hvor I gerne vil facilitere en samskabelses-proces eller noget helt tredje. 

I har også mulighed for at teste hypoteser i løbet af samtalen. Det kan være en brugbar måde at afprøve løsningsforslag eller teste, om medarbejderne deler jeres antagelser om årsagerne bag eventuelle udfordringer.

 

Med A+ sikrer vi den optimale APV-opfølgning tilpasset netop jeres behov.

Fælles designmøde på 60 minutter

Konkretisering og eventuel nuancering af formålet

Specificering af konkret viden, der ønsket afdækket

w

Dialog om anvendelse af den genererede viden

Insightment udarbejder oplæg til spørgeramme og hypoteser

 

30 minutters opfølgningsmøde for at sikre, at I får de ønskede indsigter, og at målgruppen får en god oplevelse af dialogen og sessionen

 

Herefter er vi klar til at afholde selve APV-opfølgning: 

1. I Inviter jeres medarbejdere til et online møde på det aftalte tidspunkt.

2. Insightment introducerer metoden i et online møde og faciliterer derefter selve APV-opfølgningen for jeres medarbejdere på Insightments digitale samtaleplatform.

3. Umiddelbart efter sessionen modtager I en PDF med hovedindsigterne fra APV-opfølgningen samt alt data i en excel-fil. I har så mulighed for selv at segmentere i data.

4. Vi gennemgår sammen resultaterne på et 30 minutters opfølgningsmøde for at sikre, at I har alt, hvad I skal bruge for at skabe handlingsplaner, der flugter med medarbejdernes behov.

5. Efter et par uger følger Insighment op for at høre til, hvordan I er kommet videre. Det giver ro i maven og måske et par nye ideer.

 

Introduktionspris: 15.000 kr.

1. APV OPFØLGNING: MODEL A++

Forberedelse og afvikling som i model A+. Forskellen er, at I her følger med live i den online session, og oplever hvordan dialogen forløber. Den oplevelse giver en endnu dybere forståelse af data, og samtidig giver det jer en unik mulighed for at reagere med det samme, hvis der kommer overraskende indsigter eller ny viden, som I ønsker at forfølge og undersøge nærmere.

Når vi sidder fysisk sammen, har vi nemlig mulighed for at formulere og teste nye hypoteser baseret på medarbejdernes svar. Vi kan altså ændre i spørgerammen i momentet, og det giver en sikkerhed for, at I ikke sidder tilbage med spørgsmål, når samtalen er afviklet.

 

“Det var lidt som at være med i noget sci-fi, fordi vi live kunne følge med i, hvad de skrev, hvordan de skrev, hvor mange der var enige, og hvor hurtigt de blev enige. Det var som at få et kig ind i deres hoveder, hvor vi kunne se fællesskabets samlede tankeproces.”

Nicolai Mortensen, CEO i Texta.

Introduktionspris: 25.000 kr.

TIL ALLE TRE MODELLER ER DET MULIGT AT TILVÆLGE:

Avanceret analyse af data

Workshop for medarbejdere, ledelse eller arbejdsmiljøudvalg

Pris: aftales nærmere