Et fordomsfrit og fokuseret rum

Vi giver medarbejdere, medlemmer, borgere og stakeholders ordet i et fordomsfrit og fokuseret online rum med plads til alle.

Fordi indsigt og nuanceret viden skaber handlemuligheder.

 

Vores unikke algoritme har tre formål:

At gøre det muligt for alle deltagere at komme til orde og blive hørt, uanset gruppens størrelse.

At sikre, at alle deltagere tager stilling til deres kollegers idéer og tanker.

At identificere de vigtigste indsigter på tværs af alle deltageres svar – baseret på deltagernes egne vurderinger.

minutter

anonym fokusgruppe

Minimum deltagere

Maksimum deltagere

vores mest
populære løsninger

Vores samtaleplatform skaber et fordomsfrit og fokuseret digitalt rum, hvor alle kan komme til orde.

Fordi indsigt og nuanceret viden skaber handlemuligheder.

Engagerende

Interaktiv, inkluderende deltagelse for op til 1.000 deltagere.

Samskabende

Vores unikke algoritme giver deltagerne mulighed for at se og bygge videre på hinandens idéer og samskabe nye løsninger.

Indsigter

Platformen giver dig viden om, hvad der betyder mest for dine deltagere. Deltagernes holdninger og idéer rangordnes efter deres virale styrke i løbet af dialogen.

Følg med i realtid

Din dialog er modereret i realtid. Du kan teste dine antagelser eller hypoteser og få øjeblikkelig indsigt i dine deltageres reaktion.

Aalborg Kommune går nye veje for at lade borgerne komme til orde

I FOF Aarhus skal alle have en stemme

Aarhus’ største erhvervsorganisation giver plads til nuancerne