Vi hjælper ledere med at lytte til deres organisation og få de indsigter de skal bruge, for at udfordre status quo og tænke anderledes om nogle af tidens vigtigste emner: bæredygtighed, hybrid ledelse, diversitet og inklusion samt demokratisk deltagelse.

Vi faciliterer digitale fokusgrupper med op til 1500 deltagere, skaber inkluderende samtaler og kickstarter forandringsprocesser med workshops og præsentationer.

Vi er stolte af at hjælpe nytænkende ledere i alle typer organisationer, fra mindre virksomheder til landets største kommuner

En digital storskala fokusgruppe

Vi giver medarbejdere, medlemmer, borgere og stakeholders ordet i et fordomsfrit og fokuseret online rum med plads til alle.

Fordi indsigt og nuanceret viden skaber handlemuligheder.

 

Vores unikke algoritme har tre formål:

At gøre det muligt for alle deltagere at komme til orde og blive hørt, uanset gruppens størrelse.

At sikre, at alle deltagere tager stilling til deres kollegers idéer og tanker.

At identificere de vigtigste indsigter på tværs af alle deltageres svar – baseret på deltagernes egne vurderinger.

minutter

anonym fokusgruppe

Minimum deltagere

Maksimum deltagere

vores mest
populære løsninger

Vores samtaleplatform skaber et fordomsfrit og fokuseret digitalt rum, hvor alle kan komme til orde.

Fordi indsigt og nuanceret viden skaber handlemuligheder.

Aalborg Kommune går nye veje for at lade borgerne komme til orde

I FOF Aarhus skal alle have en stemme

Aarhus’ største erhvervsorganisation giver plads til nuancerne